martes, 29 de octubre de 2013

Os concellos da Mancomunidade revélanse contra a suba do canon do lixo de Sogama

O pleno da Mancomunidade de Ordes co seu presidente, Manuel Regos, no centro.

Como contrapartida a este incremento, a Mancomunidade reclamaralle a Sogama información das súas contas e que explique o incremento dun 6,5 % en gasto de personal

O pleno da Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes acordou hoxe en sesión plenaria extraordinaria o rexeitamento total e unánime ó incremento nun 33,5% do canon do lixo plentexada por Sogama recentemente. 

Os representantes dos sete concellos da Mancomunidade asinaron unha moción na que expoñen  as dificultades no ámbito municipal para facer fronte a esta suba, da dificultade de ter que trasladar este incremento á súa veciñanza, así como a escasa marxe de maniobra e alegacións ao tratarse dun anuncio plasmado a través dunha lei de orzamentos

Na moción aprobada en pleno ínstase ás empresas públicas a realizar un esforzo proporcional ao que leva realizando o conxunto da poboación. Co fin de poder ter un criterio máis pormenorizado de si este é o xeito de proceder por parte da sociedade, o pleno reclámalle máis transparencia e toda a información precisa das súas contas. 

Incremento no gasto de persoal
Neste aspecto aseguran estar sorprendidos do incremento dun 6,56% en gasto de persoal, en contraposición ás estatísticas á baixa que se dan no conxunto das administracións e empresas públicas. 

Por outra banda, tamén chama a atención da Mancomunidade que o custe medio ascenda a máis de 50.720  euros, situándose moi por riba doutras administracións públicas.

Respecto ao resto dos gastos da memoria dos seus orzamentos recóllese un beneficio despois de impostos que sobrepasan os 6.624.000 euros. Sempre segundo a Mancomunidade, e tendo en conta que o sistema de tratamento de SOGAMA é o único ao que poden adheririse a case totalidade dos Concellos de Galicia, poderíase falar en termos prácticos dun mopolio no servizo, polo que sería preferible tratar o citado canon como unha taxa

En materia de tratamento de resíduos dende a Mancomunidade de Ordes considérase que dista moito de ser o óptimo, soterrándose unha gran parte del no seu vertedoiro e sen esquecer que a posibilidade de que a incineración poida non ser a opción para todos os residuos.

*