martes, 29 de octubre de 2013

Este xoves remata o plazo das axudas para material escolar


Destinaranse 10 000 euros en axudas

Este xoves rematará o prazo para solicitar as axudas que o Concello de Ordes concede para a adquisición de libros e material didáctico complementario. Nesta ocasión destinaranse un total de 10.000 euros en axudas deste tipo para o curso 2013-14. 

Requisitos
Para poder optar a estas axudas son imprescindibles, entre outros requisitos, que os membros da unidade de convivencia residan en Ordes polo menos con dous anos de antigüidade; estar matriculado nun centro escolar de infantil, primaria ou secundaria situado no termo municipal; non estar repetindo curso; e que a suma das bases impoñibles do IRPF dos membros da unidade de convivencia non exceda dos 7.000 euros; que a suma dos valores catastrais das fincas urbanas non exceda os 35.000 euros (excluída a vivenda habitual), que no caso das fincas rústicas será de 13.000 euros.

As solicitudes deberán presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Ordes

*