jueves, 10 de octubre de 2013

O presidente da Mancomunidade clausurou o curso de galegos a extranxeiros

O presidente Manuel Regos entre o grupo de alumnos participantes do curso de galego para extranxeiros.

Os técnicos e persoal agardan que a Xunta e a Deputación lles conceda a subvención necesaria para continuar co proxecto formativo

O presidente da Mancomunidade de Ordes, Manuel Regos Boquete, fixo entrega esta mañá dos diplomas do curso de galego a estranxeiros

Alumnos e alumnas procedentes de Venezuela, Brasil, Marrocos, Colombia e Perú que durante corenta horas adquiriron coñecementos básicos relacionados coa lingua e a cultura galegas. 

Entre os obxectivos marcados polo Servizo de Normalización Lingüística (SNL), responsable desta iniciativa, están os de conseguir a plena galeguización de todos os colectivos da comarca, ademais de estimular aquelas actitudes favorables para un pleno e correcto uso do galego. 

Subvencións
Tanto os participantes como os técnicos e o persoal da Mancomunidade de Ordes agardan que dende a Xunta de Galicia e a Deputación da Coruña se lles conceda a subvención necesaria para poder continuar con este proxecto formativo.

*