miércoles, 18 de septiembre de 2013

Os recibos erróneos do IBI de Ordes quedarán sen efecto de inmediato

Martínez Sanjurjo (PP)  reuniuse esta mañá na Coruña co Xerente Rexional do Catastro, quen lle confirmou que nos próximos días remitirán aos afectados os documentos correctos

O Partido Popular de Ordes anunciou hoxe que a Deputación de A Coruña deixará sen efecto, con carácter inmediato, logo da comunicación por parte da Xerencia Rexional do Catastro, os recibos erróneos do IBI 2013 enviados estes días a preto de 200 veciños de Ordes e que, por incluír unha valoración catastral e base liquidable incorrectas, implicaban liquidacións moi elevadas.

Así llo anunciou esta mañá o Xerente Rexional do Catastro ao portavoz municipal do PP de Ordes, José Luis Martínez Sanjurjo, no transcurso dunha reunión celebrada na Coruña e solicitada polo voceiro popular.

Notificacións correctas
Os veciños afectados recibirán nas vindeiras semanas a notificación correcta por parte da Deputación da Coruña, organismo ao que o Concello de Ordes lle ten encomendada a labor de recadación do IBI, xa co erro subsanado, e así poder efectuar o pagamento do referido imposto en período voluntario

Recordan os populares, que os erros detectados gardan relación coa incorporación ao pago de bens inmobles non suxeitos no exercicio 2012, e da valoración de superficie de solo rústico como urbano

Na maior parte dos casos trátase de bens inmobles situados en solo de núcleo rural que se liquidan cun recibo de urbana, pero tamén se incorporan a estes recibos valores de construcións agrícolas (establos, alpendres, cobertizos, ...) que se propoñía liquidar como de uso industrial.

Achegarse ao Concello
Para maior seguridade, o PP de Ordes, recomenda a tódolos contribuíntes que recibiron a notificación de liquidación por correo certificado nos pasados días, con un importe a ingresar inadecuado, que se acheguen aos departamentos municipais a ratificar que a súa liquidación se atopa recollida entre a relación de erros detectada pola Xerencia Rexional do Catastro, e que xa foi enviada ao Concello este mesmo martes.

Finalmente, e en correlación dos erros mencionados coas notificacións da ponencia de valores do próximo exercicio 2014, a Xerencia Rexional rectificará de oficio o valor base de tódalas notificacións incorrectas, que permitirá que tódolos contribuíntes afectados teñan dereito as reducións establecidas para o período 2014-2023.

*