lunes, 23 de septiembre de 2013

O BNG presentará medidas para paliar a suba do IBI en Ordes


Proporán unha redución do imposto para as vivendas habitadas e unha suba para ás deshabitadas, bonificacións aos desempregados e pensións baixas, pago fraccionado e asesoramento urbanístico municipal 

O portavoz municipal do BNG de Ordes, Ramiro Recouso, anunciou hoxe a presentación dunha moción no pleno que se celebrará o vindeiro xoves na que proporán diversas medidas para paliar a desproporcionada suba do Imposto de Bens Inmobles (IBI) acometida no Concello de Ordes, que se ten visto afectado por unha revisión catastral que elevará nun 50% de media do citado imposto.

A proposta do BNG de Ordes inclúe unha bonificación do IBI nas vivendas habitadas e unha suba do imposto nas deshabitadas, co obxectivo de “favorecer ás persoas que compran un inmóbel para destinalo a vivenda habitual, fronte ás operacións puramente inversionistas ou especulativas”, segundo afirmou Recouso.

Outra das propostas do BNG consiste no establecemento de bonificacións no IBI a pagar por desempregados ou persoas con pensións baixas. 

Tamén proporán que “as vivendas rurais sen servizo público de abastecemento de auga potábel e saneamento vexan bonificado o seu IBI, en aras de evitar unha discriminación coas que si gozan destes servizos e que actualmente tributan todas por igual.”

O BNG proporá tamén que se estableza un pago fraccionado do IBI en tres prazos cuadrimestrais.

Ramiro Recouso (BNG).
As frases de Ramiro Recouso, portavoz do BNG de Ordes
“A vila de Ordes conta cun 40% das súas vivendas deshabitadas, polo que o réxime tributario máis favorábel das vivendas habitadas impulsará tamén o mercado de aluguer na nosa vila, actualmente moi paralizado”

"Proporemos que se habilite a oficina de urbanismo do Concello de Ordes para asesorar aos veciños na presentación de alegacións ás revisións catastrais, elaborando os informes e ditames que sexan necesarios para as mesmas, evitando que os veciños teñan que asumir un custo elevado na presentación de alegacións aos erros manifestos que teñen numerosas revisións catastrais

*