lunes, 16 de septiembre de 2013

Indignación entre os populares de Ordes polos erros do Concello nas valoracións catastrais


O PP local esixe que se suspendan as liquidacións erróneas 

Animan aos veciños a protestar ante o Concello e hembra que as cantidades pagadas indebidamente poden ser recuperadas con intereses de demora 

O PP de Ordes anunciou onte que a revisión dos valores catastrais efectuada polo Concello de Ordes estase a traducir en "numerosos erros que converten en vítimas inocentes a moitos veciños" que, nalgúns casos, recibiron "recibos desorbitados que chegan a multiplicar por máis de 13 o importe aboado en 2012".

Como exemplo cita os populares o de un contribuínte que no pasado exercicio 2012 ingresou en concepto de IBI de urbana pola súa vivenda 309,83 euros, e que no ano 2013 ven de recibir unha liquidación para ingresar 4.183,02 euros (ou sexa o 1350 %); contribuínte ao que en ningún momento se lle notificou alteración algunha da descrición ou da valoración do seu ben inmoble.

Solo rústico e urbano
Os erros detectados, aseguran dende o PP local, gardan relación coa incorporación de bens inmobles e da valoración de solo rústico como urbano. Nalgúns casos trátase de ben inmobles situados en núcleos de solo rural que se liquidan cun recibo de urbana, pero tamén se incorporan a estes recibos valores de construcións agrícolas (establos, alpendres, cobertizos, ...) que se liquidan como de uso industrial.

Para tratar de frear esta situación –o período de pagamento voluntario remata o próximo 5 de novembro-, o Partido Popular presentará unha moción no vindeiro Pleno municipal co fin de lograr a suspensión ou unha moratoria do pagamento dos recibidos do IBI mentres non se corrixan as deficiencias detectadas. Desde o  PP tamén contactarán coa Xerencia do Catastro na procura de solucións.

Reclamar no Concello
Con todo, o Partido Popular anima aos veciños a persoarse cos recibos erróneos nas oficinas municipais para efectuar a correspondente reclamación. Recordan tamén os populares ordenses que no caso de que o Concello cobre cantidades indebidas, os afectados terían dereito á devolución con intereses de demora no caso de que as súas reclamacións sexan atendidas.

O Partido Popular atribúe estes erros ás presas que caracterizaron a posta en marcha dunha nova cartografía para a ponencia de valores 2014, sen a preceptiva notificación aos titulares dos bens e conseguinte exposición pública con apertura de período de alegacións.

Insiste o Partido Popular en que tanto os erros nos recibos do IBI como a suba xeneralizada aplicada en Ordes no período 2014-2023, son responsabilidade do equipo de Goberno, dado que este é un imposto exclusivamente municipal no que a Deputación Provincial se limita a facer labores de recadación aplicando os tipos de gravame aprobados polo Pleno municipal.

 *