martes, 5 de noviembre de 2013

O PP de Ordes denuncia o "boicoteo" do Goberno local nas bonificacións do IBI

Aseguran que a Alcaldía trasladou á Comisión unha proposta encamiñada a que só unha de cada dez explotacións agropecuarias se poda acoller ás bonificacións do 95%

O Partido Popular de Ordes informou o pasado sábado que a proposta da Alcaldía de Ordes encamiñada a regular a ordenanza fiscal para a bonificación do IBI presentada o pasado 25 de outubro na Comisión de Contas e Facenda, logo de que o Pleno ordinario de setembro acordase impulsar esa bonificación por unanimidade, trata de boicotear o acordo inicial e unánime da Corporación na medida en que está repleto de trabas para evitar que boa parte dos potenciais beneficiarios poidan acollerse a esta rebaixa fiscal.

O Partido Popular de Ordes denuncia así que na Comisión informativa de Contas e Facenda, o grupo político de Goberno local (UxO) non presentou proposta algunha para minimizar a subida do IBI, mentres que o informe da Alcaldía, en lugar de aportar solucións satisfactorias, complica aínda máis a situación, con esixencias burocráticas de difícil ou imposible cumprimento para os potenciais solicitantes.

Exclusións
De aplicarse definitivamente a proposta inicial do alcalde, estímase que só unha de cada dez explotacións agropecuarias se poderían acoller á bonificación do 95% do IBI no valor das construcións agrarias, mentres que todas as restantes pasarían a ter unha carga fiscal inasumible nun prazo máximo de dez anos.

Pero, o verdadeiramente certo é que o Goberno local, siempre segundo o PP de Ordes, busca non aplicar bonificación algunha as construcións propias das explotacións agrarias, como quedou de manifesto no anuncio feito polo propio Regos nunha intervención no pleno ordinario do pasado xoves.

O Partido Popular cuestiona tamén a falta de criterio dos concelleiros do PSOE e de CideGa, que no Pleno de xuño apoiaron a subida do IBI a aplicar a nova ponencia de valores, proposta polo equipo de Goberno para o ano 2014; e agora, a sabendas de que dita subida xa é irreversible para dito exercicio, propuxeron conxelar ou rebaixar o tipo de gravame fixado nun 0,60%.

Así, os populares denuncian que a suba do IBI fará que nos próximos dez anos os recibos do IBI se incrementen nunha media do 53%.

Por último, aseguran amén que as trabas da Alcaldía afectan tamén á proposta do Grupo Popular para establecer bonificacións do IBI para as vivendas de familias numerosas ou das que sexan titulares persoas con discapacidade; e en ningún caso contemplan bonificar as vivendas do rural que carecen de servizos axeitados (accesos, abastecemento, saneamento, ...)


*