jueves, 14 de noviembre de 2013

O PP de Ordes define como "tomadura de pelo" as conxelacións e rebaixas de impostos de Ordes

Martínez Sanjurjo: “Pareceríanos mellor e moito máis xusto que se bonificase o IBI das edificacións propias das explotacións agrarias e o daquelas vivendas nas que residen persoas con discapacidade”
 
“Unha nova tomadura de pelo”. Este é o cualificativo que merece para o Partido Popular de Ordes a proposta de modificación de ordenanzas fiscais para o exercicio de 2014 elaboradas polo alcalde de Ordes e que serán debatidas na Comisión de Contas e Facenda prevista para o próximo luns.

Que na proposta da Alcaldía se fale da conxelación e da rebaixa de taxas  municipais para o ano 2014 é considerado polo portavoz do PP de Ordes, José Luis Martínez Sanjurjo, como un “insulto á intelixencia dos veciños”, tendo en conta que ese mesmo documento consolida a suba media do 53% do IBI para os vindeiros dez anos, aprobada en xuño deste ano cos votos de UxO, PSOE e CideGa.

O ICIO sube un 15,38% e o lixo un 5,3%
Ao tempo, o Concello disponse a aplicar unha suba xeneralizada doutros impostos que aboan practicamente todos os veciños, como a taxa pola recollida do lixo, a cal subirá de acordo a proposta un 5,3%. No texto si se contempla a bonificación da taxa por recollida de lixo de baixos desocupados, a cal xa fora no ano 2011 equiparada a unha vivenda, a partir de unha proposta dun concelleiro popular.

O Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras (ICIO) subirá un 15,38 % en Ordes no exercicio de 2014, como consecuencia de fixar o Módulo Básico de Construción (MBC) en 600 €/m2, cando ata o de agora se situaba en 520 €/m2.

Sempre segundo o Partido Popular de Ordes, fronte a estas subas que rebasan amplamente o comportamento do IPC interanual, o Concello volve tentar enganar aos veciños tratando de camuflar a medida maquillándoa con hipotéticas rebaixas e exencións puntuais, que resultan “cómicas”, na medida en que responden a supostos que non son precisamente habituais. 

Para “compensar” a suba do IBI e do lixo, o Concello propón, por exemplo, unha bonificación do 100% no imposto aos vehículos históricos que teñan unha antigüidade mínima de 25 anos.

A frase de José Luis Martínez Sanjurjo, portavoz municipal do PP de Ordes

“Desde o Partido Popular nada temos que obxectar a que se libre do imposto de circulación aos vehículos con máis de 25 anos, pero pareceríanos mellor e moito máis xusto que se bonificase o IBI das explotacións agrarias, das vivendas nas que residen persoas con discapacidade, ou as que non contan con servizos municipais adecuados”

*