viernes, 23 de marzo de 2012

Xesús Pedreira pide que se volva á anterior sinalización da N-550

Tal como se aprecia, a línea contínua non permite cruzar aos vehículos á dereita, direción norte da N-550. 
O repintado prohíbe a saída dos vehículos da piscina municipal e do IES Maruxa Mallo cara Ordes

O concelleiro socialista considera que o cambio feito polo Ministerio de Fomento  "non ten sentido, pois o xiro fíxose sempre con total seguiridade"


A Agrupación Socialista de Ordes presentará por vía de urxencia unha iniciativa para o seu debate no próximo pleno ordinario do 30 de marzo sobre os perxuizos causados aos veciños pola nova sinalización horizontal da N-550 ao seu paso polo municipio. O concelleiro Xesús Pedreira sinala que “onte mesmo repintaron a Nacional entre Ordes e Santa Cruz de Montaos e cambiaron a sinalización horizontal en varios puntos que perxudican a mobilidade dos veciños de Ordes”.

O maior problema ten lugar no Paseo de Iván Raña, na recta de entrada a Ordes (sentido A Coruña), onde Fomento decidiu prohibir a incorporación de vehículos cara a Vila de Ordes dunha zona onde están ubicados o IES Maruxa Mallo, a piscina municipal e o centro comarcal. Deste xeito, os autobuses escolares e os vehículos dos particulares que recollen aos cativos no instituto ou que utilizan as instalacións da piscina municipal non poderán volter directamente cara a Vila de Ordes, senón que terán que circular máis de medio quilómetro por un vial de servizo ata gasolineira de As Casillas, dende onde poderán voltar cara Ordes.

O concelleiro socialista considera que este cambio “non ten sentido, pois ese xiro fíxose dende sempre con total seguridade, pois a visibilidade que hai nese punto do Paseo de Iván Raña é total en ambos sentidos”. Unha visibilidade que é incluso mellor que a existente no lugar de As Casillas, onde agora os vehículos vense obrigados a facer o cambio de sentido.

Xesús Pedreira Mirás.
Volver á anterior sinalización
Ademais, gran parte do repintado realizado polo Ministerio de Fomento entre Ordes e Santa Cruz de Montaos mantén a liña continua, o que dificulta o acceso a algunhas localidades da zona. “Ao facer liña continua dende Guindiboo de Abaixo ata Santa Cruz están impedindo o acceso ás pistas que levan a aldeas como Queis e obrigan aos conductores a ter que dar rodeos de varios quilómetros cando son xiros que se facían dende sempre e non causaban problema algún”, sinala Pedreira Mirás.

O concelleiro socialista solicitará ao pleno municipal que inste ao Ministerio de Fomento a reestablecer a sinalización horizontal preexistente na N-550 e que este tipo de cambios se comuniquen con tempo para evitar perxuizos aos veciños.

*