lunes, 22 de julio de 2013

O PP de Ordes reclama o arranxo da pista de Meitufe coa Porta de Nó


Os populares consideran "escandaloso" que cos 15000 euros adxudicados para as obras só se colocasen carteis de desvío e se fixera un valo de terra

O Partido Popular de Ordes informou hoxe que a estrada local que enlaza os núcleos de Meitufe coa Porta do Nó e o Mesón do Vento leva seis meses pechada ao tráfico polos desperfectos ocasionados por un temporal en xaneiro sen que, desde entón, o Concello de Ordes teña amosado o máis mínimo interese en arranxar o problema.

Un desprendemento producido a mediados de xaneiro na ponte do Prado Novo, construída sobre unha tubaxe metálica de gran diámetro, situada na cola do encoro de San Cosmade, provocou o peche ao tráfico da vía, o que obriga aos veciños a efectuar desvíos de varios quilómetros para os seus desprazamentos habituais. 

Ademais, sempre segundo o PP de Ordes, un dos desvíos alternativos, a través dun camiño de concentración parcelaria, sen asfaltar e repleto de pedras soltas e fochancas, resulta dificilmente transitable.


Arranxo da ponte
O Partido Popular leva reclamado, no Pleno, en reiteradas ocasións, o arranxo da ponte, sen acadar resultado algún ata o de agora.

Chama a atención que na Xunta de Goberno Local do pasado 14 de febreiro se adxudicou un contrato de obra menor por valor de 15.185 euros para a reparación desta ponte e cinco meses despois, o Concello se limitou a colocar indicadores de desvío e a cortar o acceso á ponte cun valado de terra en Meitufe.

O acordo, literal, é o seguinte:

·      Adxudicar o contrato menor de obras “Reparación ponte en Meitufe”, con cargo á partida 453.210.00 do orzamento municipal, a ... por importe de EUROS QUINCE MIL CENTO OITENTA E CINCO CON CINCUENTA (15.185,50) [12.550,00 prezo + 2.635,50 ive].
As frases de José Luis Martínez Sanjurjo, portavoz municipal do PP de Ordes
“É escandaloso que o Concello de Ordes gastara 15.000 euros en carteis e nun valo de terróns, mentres a pista segue cortada”

"Por que o alcalde non aproveita a bonanza climatolóxica desta época para acometer as obras, dado que no inverno afirmou que non se podía traballar mentres non deixara de chover?" 


*