viernes, 16 de mayo de 2014

Aprobadas as contas "sociais, de emprego e educación" do 2014 en Ordes

O grupo de Goberno de Ordes, esta mañá, durante o pleno extraordinario. 
As medidas foron apoiadas polo grupo de Goberno e PSOE, coa negativa de PP e BNG, e a abstención de CideGa

A Corporación municipal do Concello de Ordes aprobou esta mañá, en pleno extraordinario e cos votos a favor do grupo de Goberno e PSOE, os orzamentos de Ordes do ano 2014. Unhas contas , a tenor da tenente de alcalde, Silvia Marín, “responsables, equilibradas, reais e austeras” que ascenden a algo máis de 9.200.000 euros e que “priorizan as políticas sociais, o fomento do emprego e a educación” e que incrementan nun 15 % a partida para servizos sociais e educativos.

Na liquidación orzamentaria de 2013 obtiveron un remanente de tesourería de máis de 1.182.000 euros. Amortizouse débeda por un importe de preto de 630.000 euros, tendo como obxectivo para o actual exercicio preto de 655.000 euros. Estas cifras tradúcense, segundo informa o Concello de Ordes, nunha redución da amortización da ratio de endebedamento en dez puntos, quedando establecida a redución per cápita nun 16%.

Gastos
No capítulo de gastos un 40% corresponden a bens, servizos e gastos correntes; algo máis dun 2% a gastos financeiros; 5,20% a transferencias correntes; preto dun 23% a investimentos reais; máis dun 8% a operacións financeiras relacionadas con pasivos financeiros e preto do 20% a gastos de persoal. Neste último punto o Concello de Ordes continúa á cabeza dos que menos gastan, estando a media en Galicia nun 35%. 

Investimentos
No que atinxe aos investimentos en infraestruturas destacan os 625.000 euros para obras de saneamento no rural, os 150.000 euros para pavimentar vías do parque empresarial ou os máis de 160.000 euros para intervencións na parroquia de Leira ou Barbeiros, así como os 73.000 para o bombeo e saneamento na zona de Brea na parroquia de Ardemil.

Ingresos
No que se refire aos ingresos a maior porcentaxe corresponde a impostos directos, cun 23%, correspondéndolle ás transferencias correntes e de capital preto dun 17% e 19% respectivamente. Os impostos indirectos, taxas e ingresos patrimoniais completan o capítulo en arredor dun 40%.

Os Orzamentos Municipais do 2014 non contaron co apoio do grupo do PP e BNG e CideGa abstívose.

Apoio do PSOE
O PSOE de Ordes apoiou os Orzamentos Municipais logo de que o Grupo de Goberno aceptase as propostas presentadas polos socialistas, especialmente en materia de servizos sociais e educativos, que medran un 15% tal e como esixira o PSOE ordense. 

Xesús Pedreira destacou que “aínda que hoxe mesmo se incluíron varias das nosas propostas no Plan DTC 93, como os arranxos nas rúas Carnota e Igrexa, os socialistas estarmos vixiantes para comprobar que se cumpren os compromisos como se veu facendo ata o de agora, como sucede coa reparación da pista que vai dende a Fraga da Galiña ata a estrada Ordes-Portodemouro”.

O voceiro socialista amosou a súa satisfacción polo incremento nun 15% da partida destinada a servizos sociais, xa que “permitirán axudar ás familias máis vulnerables de Ordes, que foron as que sufriron con maior dureza os brutais recortes realizados polo Partido Popular”. 

Ademais, espera que proxectos como a mellora da piscina descuberta de Ordes, a construción de pistas de baloncesto e tenis da cidade deportiva de Vista Alegre, a reforma do local social de Pereira, a continuación do Paseo do Río Mercurín e a mellora do alumeado público na rúa Laranxal poidan ser executadas ao longo do próximo exercicio. “Hoxe o interventor explicou que parte destes investimentos estará condicionado aos ingresos, polo que estaremos especialmente vixiantes”, apuntou Pedreira.

A negativa do PP
O Grupo Municipal do Partido Popular de Ordes votou en contra dos Orzamentos por entender que o documento orzamentario presenta desequilibrios entre ingresos e gastos, e non atende as principais necesidades dos veciños.

O portavoz municipal do PP de Ordes, José Luis Martínez Sanjurjo, condicionara un hipotético apoio aos orzamentos a que nestes se consignasen partidas económicas para financiar actuacións básicas e necesarias, como o mantemento e limpeza da rede viaria municipal, a mellora integral da sinalización integral da vila ou a necesidade de buscar autofinanciamento para servizos moi deficititarios, como a radio municipal ou o Museo do Traxe, que lastran as arcas públicas.

A estas carencias, o PP suma outras eivas, como a falta de nivelación dos Orzamentos, que consignan como ingresos posibles futuras subvencións sobre as que non existe constancia algunha de concesión, tal e como advirte o informe elaborado pola Intervención Municipal.

Martínez Sanjurjo destacou tamén que o Orzamento municipal de Ordes para 2014 foi tramitado un ano máis con retraso, xa que debería ter sido presentado ao Pleno antes do remate do ano 2013, e sinalou que o texto está lastrado pola débeda xerada polo Executivo que dirixe Manuel Regos, e que impide executar un plan de investimentos que podería contribuír a reactivar a economía local. 

Calcula o PP que Ordes pagará en xuros polos créditos pendentes o equivalente ao 61% do investimento real directo programado con fondos municipais.

Criticou tamén o voceiro popular a “suba xeneralizada de impostos” consecuencia do “catrastrazo” impulsado por Regos en 2012, da nova ponencia de valores do exercicio 2013, pero tamén do  aumento de outras taxas por enriba do IPC.

O 'non' do BNG
Pola usa banda, o portavoz municipal do BNG de Ordes, Ramiro Recouso, e "ao igual que o Interventor Municipal", considera que os 625.500 euros previstos para saneamentos, así como os 155.909 euros para acondicionamento do Salón de Plenos na antiga Casa Consistorial non deberían estar contabilizados nos Orzamentos, porque non se ten asinado ningún convenio coa Xunta, nin se ten aprobada ningunha subvención por parte da Xunta nin da Deputación Provincial. Ademais, asegura, "Regos sabe que esas cantidades non van ser concedidas por estes organismos”.

Ao non estar concedidos nin comprometidos estes proxectos, o orzamento real do Concello de Ordes,  aseguran, ascende a 8.486.823,9 euros, un 10% menos que os que aprobaron UxO e PSOE

Para Recouso “Manuel Regos pretende enganar aos veciños e veciñas, falsificando uns orzamentos que soamente van ter uns investimentos reais do 14% do presuposto real, ascendendo os gastos correntes a un 86%, e cuns gastos financeiros (amortizacións e intereses) de 951.740,33 euros

Afondar na débeda do Concello xa é redundante, “segundo o informe de Intervención elaborado pra aprobación da Conta Xeral 2013 a débeda per cápita de Ordes ascende a 581,46 euros, e dicir arredor de 7.500.000 euros.

Ramiro Recouso fixo fincapé “na miserábel partida orzamentaria para a promoción de emprego, na redución de axudas destinadas ás asociacións culturais do Concello,  no aumento da presión fiscal sobre os veciños co aumento do IBI e da nula redución de gasto, poñendo como exemplo o déficit que volven a xerar o Museo do Traxe, 46.317 euros; Radio Ordes, 54.453 euros; servizo da O.R.A. 27.223,48 euros, ou mesmo o feito de seguir pagando 13.000 euros polo aluguer da antiga estación de ferrocarril, sen que se use para nada”

O portavoz nacionalista salientou que “Regos volve a deixar a estrada Ordes-Cerceda no esquecemento, dado que non destina un orzamento mínimo para o seu acondicionamiento.

Recouso salientou tamén “a reedición do Goberno de Coalición da pasada lexislatura entre UxO e PSOE, goberno que nos levou a esta situación de quebra técnica que sofre o Concello de Ordes”

Obras

No pleno de hoxe ademais tamén se aprobaron, coa excepción do BNG, obras por un importe de arredor de 250.000 euros correspondentes ao Plan DTC 93 da Deputación da Coruña. Concretamente investiranse 196.000 euros para a reparación das rúas da Igrexa, Xardín, do Mercado, Compostela, do Parque, travesía do Regueiro e Carnota, onde se contempla a reparación do pavimento, obras de drenaxe e finalización

Tanto na rúa Mestre Nicolás como noutros puntos do núcleo urbano levaranse a cabo labores de mantemento do alumeado público, os cales consistirán na modificación e renovación das ditas instalacións por un importe que supera os 50.000 euros.

*