jueves, 8 de mayo de 2014

Aberto o prazo de inscrición para turismo social para pensionistas

O prazo remata o 5 de xuño

O departamento de Servizos Sociais do Concello de Ordes informou o pasado martes que ata o 5 de xuño permanecerá aberto o prazo para inscribirse no programa de turismo social do IMSERSO.  Para poder optar a iso deberán ser residentes en España e ter como mínimo 65 anos cumpridos, ser pensionista de xubilación do Sistema Público de Pensións, pensionista de viuvez cunha idade igual ou superior aos 55 anos, ou ben pensionistas de incapacidade ou doutro tipo con 60 anos cumpridos. 

En todo caso, os solicitantes deberán valerse por si mesmos e non padecer alteracións de comportamento que impidan a normal convivencia nos hoteis.

Entre as opcións a visitar este ano ofrécese a posibilidade de achegarse a Andalucía, Cataluña, Murcia, Comunidade Valenciana, Illas Baleares, Canarias ou realizar turismo de natureza e circuítos culturais.

Solicitudes
Para tramitar as solicitudes basta con achegarse ao departamento de Servizos Sociais  do Concello  de Ordes, situado nos baixos da Alameda. Deberán achegar a solicitude debidamente cuberta, unha fotocopia do DNI do solicitante e do cónxuxe ou acompañante se procede e un xustificante da pensión que se percibe.

Máis información no teléfono 981680002.

*