viernes, 1 de marzo de 2013

Un pleno cheo de ausencias lle da para adiante ao centro de emprendimento na praza de abastos

Momento da celebración do pleno de onte da Corporación municipal de Ordes. 

A Corporación por completo amosou o seu apoio e cariño a Gonzalo Castro, ausente por motivos de saúde

A Corporación municipal de Ordes aprobou onte por unanimidade a modificación do uso da parcela onde se ubica a praza de abastos. Así pasará a ter categoría de equipamento de abastecemento e suministración co uso complementario técnico administrativo

Un trámite imprescindible para poder instalar na segunda planta deste inmoble un centro municipal de emprendemento. Un proxecto que o grupo municipal socialista demandara anteriormente durante a sesión plenaria do pasado mes de novembro.

Ausencias no PP e BNG
Antes, houbo que destacar a ausencia dos concelleiros do BNG, Gonzalo Castro e Monsterrat Rei, ambos por motivos de saúde. Para eles, e especialmente para Gonzalo Castro, todos os membros da Corporación amosaron palabras e xestos de apoio

Tamén o PP viu reducido a catro o seu número de concelleiros, xa que por motivos laborais e de saúde dous dos seus membros, José Manuel Gestal e Estrella Vázquez, tiveron que ausentarse da sesión.

Reforma da administración local
Precisamente foron os socialistas os encargados de abrir a rolda de mocións que ocupou a maior parte do tempo. A súa solicitude de retirar o anteproxecto de lei da reforma da administración local presentada recentemente polo Goberno Central foi aprobada grazas aos votos de UxO, PSOE e CideGa. 

Neste punto os populares non viron prosperar a súa emenda trasaccional na que se instaba ao Goberno para que o texto sexa elaborado tendo en conta as aportacións feitas pola Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP). Nel tamén se precisaba que as novas suxestións se trasladen tanto a este ente como á Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP).

O PSOE tamén solicitou a aprobación dunha declaración que insta, entre outros puntos que afectan directamente ás mulleres, á derogación da reforma laboral, ó emprendemento de politicas igualitarias e promocionais no ámbito laboral, á erradicación das desigualdades laborais,  ó cumprimento da lei actual da saúde sexual e afectiva, á derogación das taxas xudiciais e ó aumento dos dereitos recollidos na lei de promoción de autonomía persoal e persoas en situación de dependencia. Novamente os socialistas contaron co apoio de UXO e CideGa para sacar adiante esta medida, mentres que o PP votou en contra. 

Tamén neste tema os populares presentaron unha emenda transaccional que non prosperou. Argumentando que a dos socialistas abordaba distintos temas que deberían ser tratados individualmente, o texto do PP instaba ao Goberno a seguir priorizando nos orzamentos o gasto social e en políticas de igualdade entre homes e mulleres. Nos obxetivos incídíase en errradicar a violencia de xénero e a conciliación da vida familiar e laboral.

Punto posposto
O punto no que se ían abordar as exencións e modificacións fiscais propostas polos socialistas pospúsoxe. Esta decisión tomouse co fin de poder abordar estas medidas nunha comisión, así como a de poder analizar detidamente o informe emitido a este respecto dende o departamento de Intervención.

Plan de igualdade
No turno do Partido Popular presentouse unha moción para instar aos concellos galegos a abordar un plan de igualdade similar ó que ten en marcha o Concello de Ordes. Tamén se insta á Xunta e ao Goberno Central a emprender programas de apoio empresarial orientado ás mulleres, así como medidas que erradiquen as desigualdades salariais

En palabras de  Susana Mosquera (PP), "o orzamento da Xunta nestas materias incrementouse nun 14% para este ano chegando a case un millón de euros", dato que foi rebatido tanto polo voceiro socialista, Xesús Pedreira, como pola tenente alcalde, Silvia Marín.

Como exemplo, Marín mencionou a reducción en arredor dun 50% das axudas á conciliación “importe que terán que asumir as Corporacións municipais co esforzo que elo vai suponer tendo en conta a situación económica actual”. 

Agás os socialistas que calificaron de “escaso investimento o orzamento empregado nestas áreas en comparación co que investía o Bipartito”, todas as demais forzas políticas apoiaron a moción.

Rogos socialistas e populares
As fochas aparecidas recentemente na rúa O Recreo, a aparición de vertedoiros incontrolados en Montaos e Parada, a limpeza de pistas de concentración parcelaria en Parada, Lesta e Mercurín e a revisión das tasas de auga, lixos e sumidoiros para as Pemes, foron os temas principais dos rogos socialistas. 

Por parte do PP solicitouse a mellora na sinalización da rotonda do polígono industrial de Merelle así como da rolda Leste. En ambas intervencións, o equipo de Goberno advertiu que os organismos, entes e equipos responsables de levar a cabo estas tarefas xa estaban advertidos.

 *