miércoles, 19 de marzo de 2014

O PSOE pide en Madrid o arranxo da avenida de Alfonso Senra

Tramo da avenida de Alfonso Senra, en Ordes, prácticamente sen beirarrúa. 
Pedreira: "Hai varios puntos da vía onde os peóns se ven obrigados a baixarse á calzada da N-550 para poder circular"

Paloma Rodríguez e Miguel Cortizo, deputados socialistas pola Coruña, rexistraron o pasado xoves no Congreso dos Deputados unha Proposición non de Lei coa que instan o Goberno a "acometer á maior brevidade os traballos necesarios para a substitución do firme da estrada nacional 550, ao seu paso pola avenida de Alfonso Senra na localidade de Ordes (A Coruña), así como á remodelación das beirarrúas que a bordean, de forma que se garanta a seguridade para o tráfico rodado e para os desprazamentos peonís".

Os deputados levan así ao Congreso unha reivindicación realizada de forma reiterada nos últimos anos polo grupo municipal socialista de Ordes e que mesmo contou co respaldo unánime do pleno municipal celebrado en maio de 2012. 

O voceiro municipal do PSdeG-PSOE en Ordes, Xesús Pedreira, explica que “pretendemos recuperar a avenida de Alfonso Senra para os veciños e humanizala de tal maneira que as beirarrúas cumpran coa legalidade vixente”.

Pedreira Mirás apunta que “hai varios puntos da avenida onde os peóns se ven obrigados a baixarse á calzada da N-550 para poder circular, co perigo que iso supón para a súa seguridade. Un perigo que se incrementa no caso de que o viandante vaia en cadeira de rodas ou leve unha silla de nenos”. 

A situación é especialmente grave diante do número 143 da avenida Alfonso Senra e no tramo entre os números 122 e 133, que incumpren o establecido na Lei 1/1998, de 5 de maio, de Accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas, urbanísticas e da comunicación (Artigos 9 e 10).

Insuficiencia de beirarrúas
A Proposición non de Lei sinala que "esta situación de falta de seguridade viaria se ve agravada pola insuficiencia e deficiencia de beirarrúas para os desprazamentos peonís". 

Sobre este punto, resaltan que as beirarrúas que bordean a N-550 neste tramo presentan un ancho irregular en diversos tramos, ademais de múltiples elementos de mobiliario urbano e sinalización viaria vertical que impiden o paso peonil e obriga á utilización da calzada por parte da poboación que se despraza pola zona.


Para os deputados, "este conxunto de deficiencias, tanto no firme da N-550 como nos espazos habilitados para os desprazamentos peonís, producen unha situación constante de inseguridade viaria e constitúen un forte incremento da accidentalidade" en Ordes. 

Xesús Pedreira sinala que “agardamos que a unanimidade que amosamos os grupos políticos municipais en Ordes a prol da seguridade viaria dos nosos veciños e veciñas poida repetirse tamén en Madrid”.

*