miércoles, 19 de marzo de 2014

O BNG de Ordes quere unha explicación ao corte de luz no Museo do Traxe

No momento do corte, unha pequeña explosión causou lesións a un operario

O Grupo Municipal do BNG de Ordes reclamou hoxe explicacións polo corte do suministro eléctrico ao Museo do Traxe Juanjo Liñares, e polo accidente sufrido polo electricista encargado de manipular o cuadro eléctrico.

Segundo o vocero municipal do BNG, Ramiro Recouso, “o pasado luns 17, un operario da empresa Cobra procedía a manipular a cuadro da instalación eléctrica do Museo do Traxe Juanjo Liñares, para realizar un corte de suministro eléctrico ao inmobel, cando se orixinou unha pequena explosión que lle provocou queimaduras na parte inferior da cara”   

Recouso sinala “Que os motivos polos que Gas Natural-Fenosa encargou o corte de luz no Museo do Traxe é a falta de pagamento do suministro eléctrico por parte do Concello de Ordes” 

Déficit 
Desde o BNG  lembran “que Manuel Regos recoñeceu, nos Orzamentos Municipais do 2013, que o Museo do Traxe xeraba uns gastos de 54.000 euros fronte a uns ingresos de 6 euros, e dicir un déficit de 53.994 euros”.

Para Ramiro Recouso “non é estraño que con esta xestión económica non se poidan afrontar os gastos de mantemento do Museo. Tampouco  entende que Manuel Regos non pague o suministro eléctrico, pero siga mantendo e pagando puntualmente 1.500 euros mensuais á empresa  contratada para a dirección e asesoramento museístico, que dirixe o Museo Juanjo Liñares”


Desde o BNG de Ordes “reclaman explicacións sobre o acontecido, e tamén reclaman cambios no xeito de xestionar o Museo de Traxe para evitar que provoque un furado nas xa maltreitas contas municipais, de 54.000 euros anuais.”

*