martes, 25 de febrero de 2014

O PP reclama máis transparencia na contratación no Concello de Ordes

Martínez Sanjurjo: "Esta moción xurde para facer fronte ao uso e abuso do procedemento negociado sen publicidade"

O Grupo Municipal do Partido Popular de Ordes defenderá no vindeiro Pleno una moción para instar ao Goberno local a transparentar a súa xestión publicando no perfil do contratante da web municipal todos os procedementos de contratación que xestione, incluíndo os tramitados mediante o procedemento negociado sen publicidade e os que teñan a condición de gasto menor.

A frase de José Luis Martínez Sanjurjo, portavoz municipal do PP de Ordes
"Esta moción xurde para facer fronte ao uso e abuso que o Concello fai do procedemento negociado sen publicidade, ata o punto de se ter convertido no Concello galego que máis utiliza esa fórmula para contratar servizos públicos"

*