jueves, 14 de junio de 2012

O Concello incumple o plan de saneamento, segundo o PP


Os populares advirten de que Ordes carece de recursos para afrontar as débedas a curto prazo, mentres aumentan os pagos pendentes de exercicios anteriores

Martínez Sanjurjo: "Regos deixa a cada veciño unha débeda per cápita de 786,2 euros e  un Concello abocado a reducir servizos municipais e subir os impostos"

O Partido Popular de Ordes deu a coñecer hoxe que o informe elaborado polo interventor do Concello de Ordes en relación coa conta xeral deste concello correspondente ao ano 2011 advirte "que o equipo de Goberno que dirixe Manuel Regos está a incumprir o plan de saneamento aprobado no ano 2009, situando as  finanzas municipais nunha situación calamitosa".

Así as cousas, informan os populares, "ao rematar o exercicio orzamentario de 2011, o Concello de Ordes presentaba unha débeda total de 10.180.086,29 euros, cifra que supón unha débeda per cápita de 786,20 euros por veciño".

Os populares consideran que a herdanza que deixan tras de sí os cinco anos de Regos, tradúcese "non só nunha abultada débeda que deberán pagar os veciños, senón tamén nun inminente recorte dos servizos municipais e un incremento das taxas e impostos sobre as que ten competencia o Concello".

Fondo de maniobra negativo
A situación económica do Concello, sempre segundo o PP local, "levou ao interventor municipal a advertir que cun fondo de maniobra negativo  que supera os 3,5 millóns de euros, o Concello non é capaz de saldar as débedas a curto prazo cos recursos dos que dispón”. Na mesma liña, chama a atención sobre o “importante incremento das obrigas pendentes de pago de exercicios anteriores”.

Respecto ás obrigas pendentes a 31 de decembro de 2011, o PP local agarda que todas fosen saldadas co crédito ICO concedido a través da liña de financiamento para o pago a proveedores do Goberno central, por importe de 2,8 millóns de euros, "pero que van supoñer nos dez anos de devolución, ata xuño do 2022, uns intereses de mais de un millón de euros para o Concello de Ordes.

Na liña doutros informes  recentes, informan dende o PP, "o técnico municipal recomenda diminuir os gastos non estrictamente necesarios para o funcionamento do Concello e a prestación de servizos esenciais".  Tal recomendación caeu ata o de agora "en saco roto", como quedou "acreditado coa propensión do alcalde a derrochar fondos públicos tanto en obras inservibles, como en financiar equipamentos de escaso ou nulo interese para os veciños (carpas, comilonas, etc)".

Martínez Sanjurjo.
As frases de José Luis Martínez Sanjurjo, portavoz municipal do PP de Ordes
“O negro panorama debuxado no informe sobre a conta xeral de 2011 confirma, punto por punto, os prognósticos efectuados tempo atrás polo PP e que o alcalde tildaba entón de infundados

"A realidade é teimuda e agora certifícase a estratexia económica suicida seguida por Regos e os seus concelleiros, que baleiraron as arcas municipais sen ofrecer contraprestacións que beneficiasen ao conxunto dos veciños"

"Lamentablemente, os feitos demostran que Ordes carece do Goberno local que os veciños necesitan e merecen”

*