viernes, 11 de mayo de 2012

O BNG presenta unha enmenda que defende con máis forza o Partido Xudicial de Ordes

Demanda, entre outras, a defensa pola Xunta de Galicia do actual partido xudicial de Ordes

A concelleira do BNG de Ordes, Montserrat Rei Patiño, ven de presentar unha enmenda ao punto terceiro da Orde Día do Pleno extraordinario do próximo luns acordando as seguintes propostas:

1. Rexeitar a proposta de “Bases para unha nova Demarcación Xudicial”, elaborada polo Consello Xeral do Poder Xudicial, o 3 de maio de 2012, e defender expresamente o mantemento do actual partido xudicial de Ordes.

2. Instar ao Ministerio de Xustiza a que no caso de que se produza a tramitación dun proxecto de lei que modifique a Lei 38/1988, de 28 de decembro, de Demarcación e Planta Xudicial, se manteña nesa reforma o actual partido xudicial de Ordes.

3. Demandar, dos Grupos Parlamentarios do Congreso dos Deputados e do Senado, a defensa o mantemento do actual partido xudicial de Ordes, no caso de que se inicie a tramitación dun proxecto ou proposición de lei de modificación da Lei 38/1988, de 28 de decembro, de Demarcación e Planta Xudicial.

4. Demandar do Goberno da Xunta de Galiza que, no exercicio das súas competencias, defenda expresamente o mantemento do partido xudicial de Ordes, diante das posíbeis iniciativas lexislativas que poidan tramitarse para modificar a Lei 38/1988, de 28 de decembro, de Demarcación e Planta Xudicial. 

Montserrat Rei Patiño.
Retirada do anteproxecto
5. Instar ao Ministerio de Xustiza a que retire o anteproxecto de lei, avalado o 30 de marzo polo Consello de Ministros, que obriga a todos os cidadáns a pagar taxas xudiciais, para poder exercer o seu dereito á tutela judicial efectiva e acodir aos Xulgados e Tribunais.

6. Dar traslado do presente acordo ao Presidente do Consello Xeral do Poder Xudicial, ao Ministro de Xustiza, aos portavoces dos Grupos Parlamentarios do Congreso dos Deputados e do Senado e ao Presidente da Xunta de Galiza.

7. Dar traslado do presente acordo plenario aos Concellos afectados pola hipotética supresión do partido xudicial de Ordes, coa finalidade de que se adhiran ao mesmo mediante os respectivos acordos das súas corporacións municipais. 
*