sábado, 5 de mayo de 2012

O BNG busca prohibir o paso de tráfico pesado polo centro da vila de Ordes

Montserrat Rei: "Non resulta suficiente con sinalar a ronda leste, senón que Fomento, como titular da N-550, debe prohibir o paso dos camións polo centro de Ordes"

O grupo municipal do BNG de Ordes presentará unha moción na próxima sesión plenaria para que o Pleno da corporación municipal do Concello de Ordes pida ao Ministerio de Fomento unha limitación ao tráfico pesado que circule en dirección a Santiago ou A Coruña pola N-550 ao seu paso polo centro da vila de Ordes ao existir a alternativa da recén inaugurada ronda leste.

Na moción dos nacionalistas se propoñen excepcións en casos xustificados, como son os dos vehículos que deban efectuar descargas en empresas ou comercios do centro de Ordes, ou o transporte público con paradas na vila.

Montserrat Rei, concelleira do BNG de Ordes, manifestou que “non resulta suficiente con sinalizar adecuadamente a nova ronda para sacar o tráfico pesado do centro de Ordes, é necesario que o Ministerio de Fomento, como titular da N-550, prohiba o tráfico pesado de máis de 3,5 toneladas de masa no tramo desta estrada que discurre pola vila de Ordes”.

A concelleira explicou que “non existen razóns para non adoptar esta medida, xa que os camións que circulan cara A Coruña ou Santiago pola N-550 teñen unha alternativa para circunvalar o núcleo urbano sen pasar polo centro, a recentemente inaugurada ronda leste”.

Montserrat Rei.
A frase de Montserrat Rei, concelleira do BNG de Ordes
“Despois de moitos anos de espera, a mobilización dos veciños e veciñas de Ordes, con máis de 3.000 sinaturas que solicitaron o desvío do tráfico pesado do centro da vila, especialmente os camións de lixo que teñen como destino SOGAMA, ten conseguido que se construise unha ronda alternativa para desviar o tráfico pesado do centro da vila"


"Debense realizar de xeito inmediato todas cantas xestións sexan precisas e que permitan á veciñanza poder desfrutar canto antes dos beneficios desta ronda”

*