martes, 15 de enero de 2013

Os veciños de Beán escollen a súa nova directiva

José María Meijide foi nomeado presidente da Asociación de Veciños

A Asociación de Veciños de Beán escolleu o pasado domingo a súa nova directiva formada polas seguintes persoas:

Presidente: José María Meijide.
Vicepresidente: Manuel Mosquera.
Secretaria: Vanessa Rama.
Tesoureiro: Manuel Soneira.
Vocais: José Manuel Figueira, Antonio Rey e Rosa Rey.

Relevo
A nova directiva releva así a Antonio Meijide, Javier Cao e José Antonio Fernández, fundadores da Asociación no ano 2005. Tamén Rosa Rey, secretaria da Asociación durante os catro pasados anos, que agora pasa a ser vocal.

*