miércoles, 2 de abril de 2014

O IES nº 1 de Ordes acolle os cursos Celga de galegoAs clases impártense en horario de tarde

O IES Nº1 de Ordes acolle un novo curso de lingua galega Celga 2, no que participan numerosos veciños da zona, moitos deles procedentes doutros países. 

Ao longo dos vindeiros meses impartiranse clases en horario de tarde co fin de impartir os coñecementos precisos para a obtención do certificado Celga.

*