martes, 24 de diciembre de 2013

O praza de abastos luce xa a súa remodelación

Manuel Regos: "Estas reformas son a nosa aposta polo comercio de proximidade

Esta semana remataron as  obras de reparación, modernización e remodelación da praza de abastos de Ordes. Un proxecto no que se investiron 160.000 euros, en parte sufragado cunha subvención por parte da Consellería de Economía e Industria que ascende a 120.000 euros.

O proxecto supuxo intervencións no acondicionamento dun acceso directo desde o exterior para persoas con movilidade reducida, adaptáronse os aseos para calquer tipo de usuario, ademais de abrirse ocos na fachada e instalarse fiestras con carpintería con rotura de ponte térmica e vidro dobre illante de baixa emisividade. 

Demoleuse o aceirado existente e sustituiuse por outro máis ancho de formigón coloreado e bordo de granito. 

Elimináronse as xardineiras da entrada principal, procedeuse coa reposición da fachada e colocáronse outro tipo de xardineiras e bolardos. Tapiáronse os muelles de carga que estaban en desuso e restauráronse as súas portas de acceso. 

Limpiouse a fachada e a cuberta do edificio e aplicouse un tratamento funcixida á pedra. Colocáronse canalóns e cumieiras na cuberta, ademais de dotarse ao inmoble dos elementos precisos para reducir o consumo eléctrico.


A frase de Manuel Regos, alcalde de Ordes 
"Esta remodelación se presenta como un incentivo e unha aposta polo comercio de proximidade

*